Alışveriş Sepeti
SERRAVİT: HAYATIN ENERJİSİ
humik asit nedir

Vücuttaki nörohumoral (sinir ucunda açığa çıkan maddeyle ilgili olan) – humoral (vücut sıvılarıyla ilgili, vücut sıvılarına ait) yeniden düzenlemelerin etkisi altında bağışıklık homeostazının (sağlıklı yaşamın devamı için vücudun yapı ve işlev bakımından gösterdiği değişmezlik) genel düzenleyici mekanizmasını güçlendirir.

 

Humik asitin anti-inflamatuar etkisi, hiperaktif makrofajlar tarafından aşırı interlökin-1β sentezini tersine çevrilebilir şekilde inhibe etme, nötrofilik granülositlerin kemik iliği deposundan kana artan salınımını dengeleme, aktive olarak oksijen tüketimini azaltma yeteneği ile ilişkilidir. Fagositler oksijen radikallerinin oluşumunda bir azalmaya yol açar.

Bu doğal maddeye duyarlı virüs çeşitleri arasında DNA ve RNA virüsleri, tip 1 ve tip 2 herpes simpleks virüsleri (HSV-1, HSV-2), sitomegalovirüsler, influenza virüsü tip A ve B, Coxsackie virüsü, İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV), hemorajik ateş virüsü, SARS koroner virüsü bulunur.

Humik Asitlerin bileşenleri, vücudun zehirlenmeye karşı direncini artırabilir, hipoksi koşullarında insan vücudunun stabilitesini artırmak da dahil olmak üzere çeşitli olumsuz faktörlerin etkisi altında zehirlenme derecesini azaltabilir.

Humik Asitlerin belirtilen fonksiyonel bileşenlerine ek olarak, karaciğeri zararlı faktörlerin ve fonksiyonel aşırı yüklenmelerin etkisinin neden olduğu görünür yıkıcı değişikliklerden koruyan biyo-koruyuculardır.

Humik Asit bazlı preparatlar vazodilatasyon, kanama ve fibroblast proliferasyonunu önler. Aneminin seyri ve sonucu üzerinde olumlu bir etkiye sahiptirler. Kandaki hemoglobin ve eritrosit seviyesini arttırır ve buna bağlı olarak kan tablosunun iyileşme süresini azaltırlar.

Hormon metabolizmasını aktive ederler. Adrenal bezlerde ve fetoplasental komplekste steroidogenezi başlatırlar. Gonadotropik ve tirotropik etkiye sahiptirler. İnsan vücudunun adaptif reaksiyonlarını uyarırlar.

Humik Asitlerin fonksiyonel bileşenleri, maternal arter trombozu, iskemi ve marjinal labirentin doku nekrozu gibi utero-plasental dolaşım bozukluklarını önler ve düzeltir.

Humik Asit kanın reolojik özelliklerini normalleştirir. Bu mekanizmalar (anjiyogenezin uyarılması, adaptif reaksiyonlar, metabolik süreçlerin yoğunlaşması ile birlikte uterin vasküler yatağın gestasyonel yeniden düzenlenmesi) uterus, plasental kan akışındaki reolojik bozuklukları ve plasental yetmezliğin gelişimini önler.

Humik Asitlerin antioksidan aktivitesi, COVID sonrası dönemde, insan vücudunun bozulmuş redoks homeostazının neden olduğu patolojilerden ilaçlar için biyolojik olarak aktif bir madde olarak kullanılmasına izin verecek, bu da morbiditeyi azaltacak, erken yaşlanmayı önleyecek ve insanların yaşam kalitesini artıracaktır.

Humik Asitlerin fonksiyonel bileşenlerinin anti-inflamatuar, anti-bakteriyel, anti-fungal, antioksidan, anti-viral, membran aktif, hepatoprotektif özelliklere sahip olduğunu özetleyebiliriz.

Humik asit doğal maddedir. Bunun sonucunda da kolayca erişilebilir, zararsız ve çok az miktarda yan etkiye sahiptir.

Humik Maddelerin İlaç Olarak Kullanımı ve İnsan Sağlığına Etkileri (makale)

Bedava Kargo

KARGO ÜCRETSİZDİR.

Memnun kalmazsanız para iadesi

Memnun kalmazsanız 30 gün içinde para iadesi

100% Güvenli Ödeme

MasterCard / Visa