Alışveriş Sepeti
SERRAVİT: HAYATIN ENERJİSİ

Virüslerin insan hücresini enfekte edebilmesi için yüzeyinde bulunan başak glikoproteinin (spike proteininin) öncelikle kapalı halden açık hale geçmesi gerekmektedir. Başak proteini açık haldeyken insan hücresi yüzeyindeki ACE2 (anjiyotensin dönüştürücü enzim) alıcısına bağlanabilecek aktif bir yapıdadır.  Açık haldeki başak proteini, ACE2 alıcısına bağlanıp sonrasında büyük yapısal değişiklikler geçirmekte, böylelikle virüs ve insan hücre zarlarını birleştirmektedir. Bir başka mekanizma da kesecik oluşturma yoluyla virüsün tamamının hücre içine alınmasıdır. Zarların birleşmesi sonucunda virüsün genetik materyali insan hücresine girmekte ve insan hücresi enfekte olmaktadır. Başak proteini, insan hücresini enfekte etmekteki bu kritik görevinden dolayı üzerinde çalışılan tüm ilaçların hedefi haline gelmiştir.

Virüs başak proteininin, yüzeyini kaplayan glikan molekülleri tarafından korunması, başka bir deyişle glikanların antikor ve ilaçlara karşı kalkan oluşturması sebebiyle başak proteinlerinin inhibe edilmesi zorlu bir süreçtir. Virüs varyantlarının başak proteininde görülen mutasyonlar ve glikanlar sebebiyle zaten zorlu bir süreç olan antikor bağlanması ve ayrıca başak proteinin ACE2’ye tutunmasının engellenmesi daha da zor bir hale gelmektedir. Bunun doğal bir sonucu olarak da mevcut tüm aşılarda etkinlik düşüşleri görülmektedir. Bu çerçevede, Virüs salgınları ile mücadelenin önde gelen başlıklardan biri virüs varyantlarına karşı etkin aşı ve ilaçların geliştirilmesidir.

Humik asit de bu çalışmaların başında gelen gerek virüsün hücreye yapışmasını engelleyen ve gerekse güçlü bir anti-viral (virüs yok edici) özelliği olan bir maddedir.

Humik Asit, COVID 19’a ve benzeri virüsler ile varyantlarına karşı hem yok edici hem de baskılayıcı T lenfositleri uyaran doğal bir maddedir (T lenfositleri: lenf düğümlerinde, dalakta ve kanda bulunan, antikor teşekkülüne yardım ederek hücresel bağışıklık tepkimelerine katılan, hücre yüzeyinde özel antijen alıcıları bulunan ve sadece hücre yüzeyine gelen yabancı antijenlere reaksiyon gösteren, sitotoksik T hücreleri, yardımcı T hücreleri, bastırıcı T hücreleri gibi tipleri bulunan, memelilerin timüsünde oluşan hücreler). Humik asitle Covid 19’a karşı yapılmış bilimsel çalışmalar aşağıdadır:

In vitro determination of inhibitory effects by humic substances complexing Zn and Se on SARS-CoV-2 virus replication (yeni)
COVID-19 prevention and management. Potential applications of humic substances (yeni)
Humic substances as an environmental-friendly organic wastes potentially help as natural anti-virus to inhibit COVID-19 (yeni)
Nanodispersions of Polyelectrolytes Based on Humic Substances: Isolation, Physico-Chemical Characterization and Evaluation of Biological Activity
‘Humik asit’ domuz gribine çare olabilir mi?
Virüslere karşı humik asit

Prof. Laub: “Humik asit bir viral füzyon inhibitörüdür (virüsün yapışmasını engeller)

Bedava Kargo

KARGO ÜCRETSİZDİR.

Memnun kalmazsanız para iadesi

Memnun kalmazsanız 30 gün içinde para iadesi

100% Güvenli Ödeme

MasterCard / Visa