Alışveriş Sepeti
SERRAVİT: HAYATIN ENERJİSİ

Evaluation of the Apoptotic Effects of the Humic Acid Treatment on Chronic Myeloid Leukemia Cell Line K562 (yeni)– Humik asit ile lösemi – kan kanseri üzerinde yapılmış bir çalışma

Organik maddenin ayrışmasıyla oluşan humik asit (HA), yüksek moleküler ağırlıklı bir polimerdir. Humik türevi maddeler insan sağlığı için potansiyel ilaçlardır. Diyabet, antiviral, UV-B koruyucu etkisi, kanser, antiülserojenik, antitümör, kardiyovasküler hastalık gibi hastalıkların önlenmesi ve tedavisindeki etkileri çeşitli çalışmalarda vurgulanmıştır. Yang ve ark. HA’nın apoptoz indüksiyonu yoluyla HL-60 hücreleri üzerinde antiproliferatif bir etki ve büyüme inhibisyonu uyguladığını göstermişlerdir. Bir çalışmada, Shilajit (Shilajit’ten ekstrakte edilen HA’ler) numunelerinin antiülser etkisinin, antimikrobiyal, anti-inflamatuar, antianksiyete, antioksidan, iyileştirici ve rejeneratif etkilerden kaynaklanabileceğini gösterilmiştir. Tiber ve ark. “Evaluation of the Apoptotic Effects of the Humic Acid Treatment on Chronic Myeloid Leukemia Cell Line K562” isimli bu çalışmalarında HA’nın kronik miyeloid lösemi hücre dizisi kültürleri üzerindeki etkilerini in vitro olarak araştırmayı amaçlamışlardır.

Effect of Humic Acid on Oxidative Stress and Neuroprotection in Traumatic Spinal Cord Injury: An Experimental Study (yeni)

Effect of humic acid on oxidative stress and neuroprotection in hypoxic ischemic brain injury: part 1  (yeni)

Humic Acid, a Polyphenolic Substance, Decreases Alveolar Bone Loss in Experimental Periodontitis in Rats  (yeni)

Humik asidin insan serviks kanseri üzerine antikanserojenik etkisinin araştırılması

Neuroprotective Effect of Humic Acid on Focal Cerebral Ischemia Injury- an Experimental Study in Rats

Renoprotective Effect of Humic Acid on Renal Ischemia-Reperfusion Injury – An Experimental Study in Rats

Effect of fulvic acid on gastric mucosa damage caused by chronic water avoidance stress

KRONİK SUDAN KAÇINMA STRESİ İLE TESTİS DOKUSUNDA OLUŞTURULAN HASARI ÜZERİNE FULVİK ASİDİN TEDAVİ EDİCİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Kronik Sudan Kaçınma Stresi ile Oluşturulan Oksidatif Hasar ve Fulvik Asidin Erkek Sıçan Dokusunda Erektil Disfonksiyon Üzerine Etkisi

The Cytotoxic Effects of Humic Acid on Human Breast Cancer Cells

Anticancer activity of humic acid in vitro

Effects of Fulvic Acid on Different Cancer Cell Lines

Humic Acid Enhances Wound Healing in the Rat Palate

The Effect of Humic Acid Substances on the Thyroid Function and Structure in Lead Poisoning

SIÇANLARDA METOTREKSAT KAYNAKLI TESTİS HASARI ÜZERİNE SHİLAJİTİN’İN (HUMİK ASİT) HİSTOPATOLOJİK ETKİSİ

Geçmişten Günümüze Şilajit’in Terapötik Kullanımı – Derleme

SHİLAJİT’İN HIZLI MAKSİLLER GENİŞLETME TEDAVİSİNDE YENİ KEMİK ŞEKİLLENMESİ ÜZERİNE ETKİSİ VAR MI

Evaluation of preventive effect of shilajit on radiation-induced apoptosis on ovaries

Paradoxical Role of Humic Acid in Some of Cancer Cell Lines

The Acute Effect of Humic Acid on Iron Accumulation in Rats

INVESTIGATION OF INHIBITORY EFFECT OF HUMIC ACID ON ACETYLCHOLINESTERASE AND BUTYRYLCHOLINESTERASE ENZYMES

ORAL AFTÖZ ÜLSERLER ÜZERİNDE HÜMİK ASİDİN ETKİLERİ – BİR VAKA RAPORU

HUMİK ASİTİN DİŞ PROTEZLERİNDE OLUŞAN MİKROORGANİZMALAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Can local administration of humic acid shorten recovery time of mandibular fractures? Experimental study

The histopathological and morphometric investigation of the effects of systemically administered humic acid on alveolar bone loss in ligature-induced periodontitis in rats

Evaluating the efficiency of humic acid to remove micro-organisms from denture base material.

WO2011139246A1 TOPICAL OR INJECTABLE COMPOSITION COMPRISING HUMIC ACID SALTS AND POLYVINYLPYRROLIDONE FOR THE TREATMENT OF SKIN DISEASES

Patent – Humik Asitli Diş Macunu

PATENT – HUMİK ASİTLİ ANTİ-AKNE KREMİ

Patent – Humik Asitli Tüy Dökücü

HÜMİK ASİDİN ANTİ-FUNGAL AJAN OLARAK KULLANIMI

Development of humic acid and alginate-based wound dressing and evaluation on inflammation.

Yara iyileşmesinde skar doku oluşumunu önlemek üzere yara örtü malzemesi geliştirilmesi ve in vitro ortamda değerlendirilmesi

Deneysel spinal kord travma modelinde humik asidin akut spinal kord hasarı ve oksidan-antioksidan seviyeleri üzerindeki etkinliği

Endodontide kullanılan farklı irrigasyon ajanlarının human osteoblast ve human gingival fibroblast hücrelerine sitotoksisite ve genotoksisite etkinliğinin in vitro olarak değerlendirmesi

Bazı fenolik doğal bileşiklerin antioksidan kapasitelerinin belirlenmesi ve insan karbonik anhidraz izoenzimleri (hCA-I ve hCA-II üzerine inhibisyon etkilerinin incelenme

Ratlarda oluşturulan deneysel periodontitis modelinde kemik rezorpsiyonu ve gingival enflamasyon üzerinde sistemik ve lokal olarak uygulanan hümik asidin etkisi…

Topical polyphenol treatment of sacrococcygeal pilonidal sinus disease – use of ultrasonography to evaluate response to treatment – clinical case series study

Effectiveness of topical use of natural polyphenols for the treatment of sacrococcygeal pilonidal sinus disease A retrospective study including 192 patients

Bedava Kargo

KARGO ÜCRETSİZDİR.

Memnun kalmazsanız para iadesi

Memnun kalmazsanız 30 gün içinde para iadesi

100% Güvenli Ödeme

MasterCard / Visa